Ηλιακοί θερμοσίφωνες


Ολοκληρωμένη συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα μόνο 30€


Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα


Η σημαντικότερη εργασία για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα πέρα από την σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση είναι σαφώς η σωστή και τακτική συντήρηση του. Με τον όρο τακτική συντήρηση νοείται η ρύθμιση και ο έλεγχος από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η σωστή συντήρηση περιλαμβάνει την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. Τέτοιες εργασίες είναι η αλλαγή ανοδίου, η συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού, ο έλεγχος φλάντζας αντίστασης, ο καθαρισμός βαρελιού (boiler) εσωτερικά και ο έλεγχος της ασφαλιστικής βαλβίδας κλειστού κυκλώματος, του νερού χρήσης και των μονώσεων.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


  • Αλλαγή ανοδίου για την αποφυγή ηλεκτρόλυσης και διαρροής του boiler, σε όλα τα boiler εκτός από τα χάλκινα.
  • Αποκατάσταση αντιψυκτικού υγρού, για προστασία του θερμοσίφωνα από παγετούς και χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Έλεγχος ασφαλιστικής βαλβίδας, φλάντζας, ηλεκτρικής αντίστασης, θερμοστάτη, μονώσεων.
  • Καθαρισμός βαρελιού - boiler εσωτερικά για την απομάκρυνση αλάτων και λασπών που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου.


Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%