Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία και να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του, όπως π.χ. η απόδειξη/τιμολόγιο λιανικής πώλησης. Τα έξοδα επιστροφής σε αυτή τη περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA), ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέου.   Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Το προϊόν ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος και θα  πρέπει  να μην είναι κατεστραμμένο, να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καθώς και τη πλήρη συσκευασία του. Τα έξοδα επιστροφής ή/και νέας παραλαβής επιβαρύνουν την εταιρεία.

Σε περίπτωση χτυπημένου προϊόντος ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή του. Τα έξοδα επιστροφής ή/και νέας παραλαβής επιβαρύνουν την εταιρεία.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας προϊόντα,  ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία.